دایکاست یا ریخته‌گری تحت فشار

 

 
- مزایای تولید از طریق دایکاست
- محدودیت‌های روش دایکاست
- انواع ماشین‌ های دایکاست
- ماشین‌های دایکاست با سیستم تزریق محفظه گرم
- دستگاه دایکاست با سیستم تزریق محفظه سرد
مقدمه :
دایکاست یا ریخته‌گری تحت فشار عبارت است از روش تولید قطعه از طریق تزریق فلزمذاب و تحت فشار به درون قالب. روش دایکاست از این نظر که در آن فلز مذاببه درون حفره‌ای به شکل قطعه ریخته شده و پس از سرد شدن قطعه مورد نظر بهدست می‌آید، بسیار شبیه ریخته‌گری ریژه است. تنها اختلاف بین این دو روشنحوه پر کردن حفره قالب است.
در قالب ریژه فلز مذاب تحت نیروی وزن خود سیلان پیدا می‌ کند و به درون قالبمی‌ رود، حال آنکه در روش دایکاست فلز مذاب تحت فشار و سرعت بیشتری به درون قالب می‌رود. به همین دلیل در دایکاست قطعات با اشکال پیچیده‌ تری رامی‌توان تولید کرد.
در قالب‌ های دایکاست پس از بسته شدن قالب، مواد مذاب به داخل یک نوع پمپ یاسیستم تزریق (بسته به طرح دستگاه) هدایت می‌ شوند، سپس در حالی که پیستونپمپ، مواد مذاب را با سرعت از طریق سیستم تغذیه قالب به داخل حفره می‌‏فرستد، هوای داخل حفره از طریق سوراخ‌های هواکش خارج می‌شود. این پمپ دربعضی از دستگاه‌ها دارای درجه حرارت محیط و در برخی دیگر دارای درجه حرارتمذاب است.
معمولاً مقدار مواد مذاب تزریق شده بیش از اندازه مورد نیاز برای پر کردن حفره است تا سرباره‌ گیرها را پر کند و حتی پلیسه ها را در اطراف قطعه به وجودآورد. سپس در مرحله دوم زمانی که ماده مذاب در حال سرد شدن در داخل حفرهاست، پمپ همچنان فشار خود را ادامه می‌دهد. در مرحله سوم قالب باز شده وقطعه به بیرون پرتاب می‌شود.
در آخرین مرحله همچنان که قالب باز است داخل حفره قالب تمیز و در صورت نیازروغنکاری شده و دوباره قالب بسته و آماده تکرار عملیات قبل می‌شود.
در زیر عکس ساده ای از یک ماشین ریخته گری دایکست امده است.
مهترین مزایای تولید از طریق دایکاست عبارت‌اند از:
    اشکال پیچیده‌تری را می‌توان تولید کرد.
    به دلیل آنکه قالب با سرعت و تحت فشار پر می‌شود قطعات با دیواره‌های نازکتری را می‌توان تولید کرد و خلاصه آنکه در این روش نسبت طول قطعه به ضخامتقطعه به مراتب بیشتر از سایر روش‌ها است.
    نرخ تولید در این روش خیلی بالا است، به ویژه اگر قالب‌های چند حفره‌ای باشد.
    معمولاً قطعه تولید شده به وسیله دایکاست از پرداخت سطح خوبی برخوردار است واحتیاجی به عملیات ماشین‌کاری بعدی ندارد و به دلیل عملیات فوق‌العادهاقتصادی است.
    قالب‌های دایکاست مثل قالب‌های ریژه معمولاً قبل از آنکه فرسوده شوند و در ابعادقطعه تولید شده اختلافی به وجود آید، هزاران قطعه تولید خواهدکرد، در نتیجه سرمایه‌گذاری برای تولید قطعه کمتر است.
    نسبت به دیگر روش‌های تولید قطعه، از فلز مذاب با روش دایکاست مقاطع ظریفتری را روی قطعه می‌توان به وجود آورد.
    اغلب قطعات تولید شده با کمترین پرداخت، آماده آب فلزکاری هستند.
    قطعات آلومینیومی تولید شده توسط دایکاست معمولاً نسبت به روش‌های دیگر مانند ریخته‌گری آلومینیوم در ماسه مقاومت بیشتری دارند.
از طرف دیگر محدودیت‌های این روش به قرار زیر هستند:
    وزن قطعه محدود است. به ندرت وزن قطعه از 25 کیلوگرم بیشتر است و معمولاً کمتر از 5 کیلوگرم است.
    نسبت به شکل قطعه و سیستم تغذیه قالب، مک دار بودن قطعه به دلیل وجود حباب هوا از مشکلات این روش تولیدی است.
    امکانات تولید از قبیل قالب، ماشین، و لوزام جنبی نسبتاً گران است و در نتیجه فقط تولید انبوه آن، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
    به غیر از موارد استثنایی فقط فلزاتی را می‌توان در دایکاست مورد استفاده قرار داد که نقطه ذوب آنها چیزی در حد آلیاژهای مس باشد.
انواع ماشین‌ های دایکاست
ماشین‌های دایکاست به طور کلی دو نوع هستند:
    ماشین‌های تزریق با محفظه (سیلندر) گرم
    ماشین‌های تزریق با محفظه (سیلندر) سرد
اگر نقطه ذوب فلز تزریقی پایین باشد و به سیستم پمپ آسیب نرساند، پمپ می‌تواند مستقیماً در فلز مذاب قرار گیرد. به این سیستم، تزریق با محفظه گرممی‌گویند. در صورتی که فلز مذاب به سیستم پمپاژ آسیب برساند در یا صورتدستگاه پمپاژ نباید مستقیماً در فلز مذاب قرار گیرد. به این سیستم، تزریقبا محفظه سرد می‌گویند.
ماشین‌های دایکاست با سیستم تزریق محفظه گرم
سیستمی که در شکل زیر نشان داده شده است یک ماشین دایکاست محفظه گرم است. همانطور که در شکل دیده می‌ شود مجرای گردن غازی سیلندر تزریق در مواد مذابغوطه‌ ور است و در نتیجه در درجه حرارتی معادل نقطه ذوب مواد تزریقی، کارمی‌ کند. در این سیستم مواد مذاب در حداقل زمان و حداقل افت حرارت به داخلحفره قالب تزریق می‌ شوند.
در حالی که پیستون در بالا قرار دارد، مواد مذاب به داخل سیلندر فشار یاسیلندر تزریق راه یافته و پس از پایین آمدن پیستون ابتدا دریچه تغذیه بستهمی‌ شود، سپس مواد مذاب با فشار از طریق مجرای گردن غازی به داخل حفره راهمی‌ یابد.
پس از گذشت زمان لازم برای انجماد مواد، پیستون دوباره بالا می‌ رود و موادجدید برای تزریق بعدی وارد سیلندر تزریق می‌ شود. نیروی لازم که به پیستونتزریق منتقل می‌شود، بسته به طرح دستگاه می‌تواند پنیوماتیک و یا هیدرولیکباشد.
قطعات مختلف را از وزن چند گرم تا 25 کیلوگرم را می‌توان با این سیستم تولیدکرد. در این روش با تغییر اندازه مجرای غازی قطعات با وزن متفاوت رامی‌توان تولید کرد. وزن قطعاتی که می‌توان با این روش تزریق کرد بستگی بهعوامل زیر دارد:
    آلیاژ تزریق
    اندازه سطح خارجی قطعه
    نیرویی که دو کفه قالب را بسته نگه می‌دارد.
بسته به طرح دستگاه و متغیرهای عمل تزریق با این سیستم می‌توان از 50 تا 500 ضرب در ساعت تزریق کرد، البته با ماشین‌های ویژه طرحzipper تا 2000 و 5000 و حتی 18000 ضربدر ساعت می‌توان تزریق کرد. مجرای گردن غازیاز چدن خاکستری و یا چدن آلیاژی نشکن و یا فولاد ریختگی ساخته می‌شود. نوعمواد بستگی به فشار دستگاه، مواد تزریقی و قیمت دستگاه دارد. در هر صورتمواد مورد استفاده برای ساخت این قسمت‌ها می‌یابد در مقابل حرارت و سایشمقاوم باشند. معمولاً مجرای گردن غازی دارای نازل قابل تعویض می‌باشد تا در صورت فرسوده شدن تعویض گردد،‌ زیرا آب‌بندی ناز با قسمت تزریق قالب ازاهمیت بالایی برخودار است. برای ساخت پوسته‌های داخلی مجاری عبور مذاب ازفولاد گرمکار نوع 13H یا فولاد گرمکار نیتروژه شده و یا فولاد نسوز ضدزنگ استفاده می‌شود. نازلباید دارای مقاومت در مقابل حرارت، فشار و سایش باشد، و معمولاً از چدنآلیاژی، فولاد گرمکار 13H و یا فولاد نسوز ضدزنگ ساخته می‌شود.
سمبه تزریق این سیستم دایکاست معمولاً از چدن آلیاژی ساخته می‌شود و می‌توانبدون عملیات سختکاری آن را مورد استفاده قرار داد. برای اعمال فشار بهتربرخی اوقات روی سمبه تزریق، رینگ (شبیه رینگ پیستون اتومبیل) تعبیه می‌شود. برای افزایش عمر سیلندر تزریق، سطح داخل آن را تا 0.7 میلیمتر اضافه‌تر از اندازه معمول (با پرداخت خوب ) می‌تراشند. پس از این عمل نسبت به اندازهنهایی سیلندر، قطر سمبه (با رینگ و یا بدون رینگ) انتخاب می‌شود. لقی بینسمبه تزریق و سیلندر بین 0.002 تا 0.003 میلیمتر، به ازای هر میلیمتر قطرسیلندر پیشنهاد می‌شود.
شکل زیر دو ماشین ریخته گری دایکست با محفظه گرم را نشان می دهد.
دستگاه دایکاست با سیستم تزریق محفظه سرد افقی (Horizonal cold chambr machine)
شکل زیر یک نمونه دستگاه ریخته گری دایکست بامحفظه سرد افقی را نشان می دهد.
در شکل زیر بخش تزریق این ماشین دایکاست با سیستم تزریق محفظه سرد افقی نشانداده شده است. در این سیستم محفظه تزریق به صورت سرد عمل کرده و فقط ازحرارت مواد مذاب که در داخل آن ریخته می‌شود حرارت می‌گیرد. قسمت پیشانیپیستون تزریق برای مقاومت در برابر مواد مذاب با آب خنک می‌شود. جهت تسهیلدر امر ریختن مواد مذاب، محفظه تزریق به صورت افقی قرار گرفته و در بالایآن یک سوراخ بارگیری تعبیه شده است.
در شکل زیر مراحل مختلف عمل تزریق با این سیستم نمایش داده شده است. در مرحله اول 2 کفه قالب بسته بوده و پیستون در عقب ترین موضع خود قرار دارد. بهصورتی که سوراخ بارگیری کاملاً باز است. در مرحله دوم پیستون شروع به حرکتکرده، ابتدا سوراخ بارگیری را مسدود کرده و سپس مواد مذاب را با فشار بهسوی قالب می‌راند. در آخرین مرحله یعنی مرحله سوم پس از آنکه زمان مناسبیبه مذاب داده شد که منجمد شود دو کفه قالب از یکدیگر باز می‌شوند. هم زمانپیستون باز هم قدری جلو می‌آید که اولاً بیسکویت (پولک منجمد شده در قسمتجلوی سیلندر تزریق) را بیرون بیاورد و ثانیاً کمک کند پس از اتمام اینمراحل، قطعه از قالب به بیرون پران شده و دو کفه قالب بسته شود، پیستون عقب آید و دستگاه آماده تکرار مراحل فوق و تزریق بعدی شود.
سیستم تزریق با محفظه سرد تقریباً برای تزریق کلیه فلزاتی مورد استفاده قرارمی‌گیرد که قابلیت دایکاست شدن را دارند، ولی معمولاً برای تزریق آلومینیم، منیزیم و آلیاژهای مس استفاده می‌شود. مهم ترین مزیت این سیستم این است که اولاً اثرات حرارت فلز مذاب روی بخش تزریق دستگاه ناچیز است و ثانیاً بااین سیستم، فشار تزریق را می‌توان به مراتب بالا برد. این سیستم برای فشاراز 500 تا 2000kg/cm2 طراحی شده است ولی در سیستم‌های ویژه آزمایش فشار در حدkg/cm2 3000 هم امتحان شده است (در خیلی از کتابها و دستورالعمل‌های طراحی قالب، فشار 300 تا 600kg/cm2 برای تزریق آلومینیوم و فشار حدودkg/cm2 140 برای تزریق آلیاژهای روی پشنهاد شده است).
مهمترین محدودیت‌های این سیستم عبارتند از:
    لزوم داشتن وسایل جنبی برای تهیه ذوب و انتقال آن به سیلندر تزریق
    طولانی‌تر بودن مراحل مختلف تزریق به دلیل جدا بودن وسایل جنبی از دستگاه
    امکان ایجاد نقص در قطعه تولیدی به دلیل افت درجه حرارت مذاب
اندازه سیلندر و پیستون تزریقی بستگی به حجم ماده‌ای دارد که برای تزریق موردنیاز است. اگر سیلندر تزریق بیش از اندازه بزرگ باشد مواد مذاب در کف آنقرار می‌گیرد و احتمال این که حباب‌های هوا در سیلندر محبوس شوند زیادخواهد بود.
از طرفی اگر سیلندر تزریق بیش از اندازه کوچک باشد، مقدار مذاب کمتر از مقدار مورد نیاز برای تزریق قطعه خواهد بود و ممکن است مقداری از مذاب در مرحلهشروع حرکت پیستون از سوراخ بارگیری به بیرون پاشیده شود.
لذا در طراحی سیستم تزریق و در تنظیم محل پیستون تزریق سعی بر آن است که درمرحله اول پیستون تزریق سوراخ بارگیری را ببندد. حتی در بعضی طرح‌ها ابتداپیستون تزریق آهسته حرکت کرده، سوراخ بارگیری را می‌پوشاند و سپس با سرعتخیلی بیشتر ادامه مسیر داده و مذاب را به داخل قالب، تزریق می‌کند.
سرعت پیستون تزریق بستگی به آلیاژ مذاب، اندازه و شکل قطعه، طرح و شکل راهگاه و گلویی تزریق قالب دارد و مقدار آن بینm/s45 وm/s274 متغیر است. لق نبودن سیلندر و پیستون تزریق و جذب بودن حرکت آنها در داخل یکدیگر الزامی است در غیر این صورت مذاب از جدار پیستون پس زده می‌شود و امکانگریپاژ پیستون وجود خواهد داشت. جنس پیشانی پیستون اغلب از آلیاژ بریلیوم و مس یا فولاد آلیاژی نیتروره شده می‌باشد.
جنس سیلندر تزریق اغلب از فولاد گرمکار 13H و یا فولاد آلیاژی نیترور شده است و باید بتواند در برابر فرسایش و حرارتمقاومت کند. از طرف دیگر مکانیزم تزریق باید محکم و مقاوم بوده و حرکت‌هایسلیندر به پیستون نیرو دهنده و پیستون تزریق در یک راستا و نظام باشند. درصورتی که مورد فوق رعایت نشوند سیلندر تزریق و پیستون تزریق به سرعت فرسوده می‌شوند.
ماشین دایکاست با سیستم تزریق محفظه سرد عمودی
این دستگاه‌ها به ماشین‌های دایکاست هم معروف هستند. به طور کلی دو نوع ماشیندایکاست با سیستم تزریق محفظه سرد عمودی وجود دارد. در نوع اول صفحات قالببه صورت افقی (همان گونه که در شکل زیر نشان داده شده است) و در نوع دومصفحات قالب به صورت عمودی قرار می‌گیرند. همان طور که در شکل زیر پیداستمواد مذاب از پایین قالب تزریق می‌شود. هوای داخل حفره تخلیه گشته و در اثر افت فشار مواد مذاب به داخل محفظه تزریق مکیده می‌شوند. فشاری که دو کفهقالب را به یکدیگر قفل می‌کند و فشار تزریق هر دو از یک منبع کنترل می‌شوند تا همیشه حالت بالانس بین این دو نیرو که عکس یکدیگر عمل می‌کنند، برقرارشود (حسن این سیستم این است که به دلیل آنکه صفحات قالب به صورت افقی وسیلندر تزریق در پایین قرار گرفته احتمال این که قبل از اعمال فشار توسطپیستون تزریق مقداری مواد مذاب به داخل حفره رانده شود، به کلی از بینمی‌رود).
در این سیستم برای بهبود تزریق و تعادل آن در قالب‌های چند حفره‌ای همان طوری که در شکل زیر ملاحظه می‌شود بهتر است تزریق از مرکز اعمال شود. در اینصورت راهگاه از هر نقطه در محیط سیلندر می‌تواند منشعب شده و به گلوییتزریق وصل شود. البته در بعضی از طرح‌ها بسته به نیاز، سیلندر تزریق درحالت خارج از مرکز هم گذاشته می‌شود.
در شکل زیر نوع دوم این مدل ماشین‌ها یعنی محفظه تزریق سرد عمودی با صفحات قالب عمودی نشان داده شده است.
در این مدل محفظه تزریق از طریق یک بوش رابط مستقیماً به قالب متصل می‌گردد و همان طور که در شکل پیداست در هنگام بارگیری یک پیستون از پایین به بالاآمده و جلو برش رابط را می‌گیرد (مرحله 1 در شکل زیر). پس از این مرحلهپیستون بالا شروع به پایین آمدن کرده و مذاب از طریق بوش رابط با فشار بهداخل قالب رانده می‌شود (مرحله 2 شکل زیر).
در آخرین مرحله، پس از گذشت زمان لازم برای انجماد مذاب، پیستون بالا به جایخود بازگشته، پیستون پایین بالا آمده و باقیمانده مواد را از بوش رابط قطعکرده و بیرون می‌آورد. البته همزمان قطعه تزریق شده نیز پران می‌شود.
یکی از نکات منفی این روش دایکاست این است که وجود دو پیستون که با هم کارمی‌کنند باعث می‌شود که دستگاه بیشتر نیاز به تعمیر پیدا کند. از طرف دیگراز محاسن دستگاه‌های دایکاست با محفظه سرد عمودی که در شکل‌های 5 و 6 نمایش داده شده‌اند همان عمودی قرار گرفتن محفظه تزریق می‌باشد که باعث می‌شوداولاً مواد مذاب فقط پس از حرکت پیستون و به صورت یک توده به داخل قالبرانده شوند و ثانیاً حرکت آشفته مایع مذاب به حداقل رسیده وجود مک و یاحفره‌های ریز در قطعه تزریق شده کاهش یابد.
به طور کلی ماشین عمودی موقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قطعه را با ماشین محفظه افقی نتوان تولید کرد. مثلاً قطعاتی که نیاز به فشردگی بیشتری دارند یا در مورد آنها قرار دادن قطعات اضافی در حفره قالب قبل از تزریق الزامیاست و یا قطعاتی که با قرار دادن محل تزریق در وسط با کیفیت بهتری می‌توانآنها را تولید کرد.
قطعاتی که با ماشین‌های عمودی تزریق می‌شوند معمولاً در مقایسه با قالب‌های ریژهاز پرداخت و فشردگی بیشتری برخوردارند و میزان تولید نیز به مراتب بالاتراست. همین صفحات مشبک اکنون با موفقیت به کمک ماشین عمودی با صفحات قالبافقی با سرعت و میزان بیشتری تولید می‌شود. خیلی از قطعات آلومینیوم آلیاژی مثلاً صفحه اتو با همین روش تولید می‌شوند.
ساخت این قطعه اتفاقاً از قطعات نسبتاً مشکل می‌باشد زیرا اولاً المنت حرارتینسبتاً بزرگی قبل از تزریق باید در داخل حفره قرار گیرد ثانیاً کف صفحهدارای مقطع ضخیم بوده و در سمت بالای آن مقاطع خیلی ظریف قرار دارد. فشردگی (بدون حباب هوا بودن) قسمت پایین این قطعه از اهمیت بالایی برخوردار استزیرا باید تا حد آینه پرداخت شود. علاوه بر آن تولید این قطعه فقط در تعداد خیلی زیاد و در حد 10000 قطعه در روز اقتصادی می‌باشد. این قطعه معمولاًبا این روش تولید می‌شود.
ماشین‌های عمودی معمولاً‌ برای تولید قطعاتی به کار می‌روند که محل تزریق و قالبمی‌باید ضرورتاً در مرکز باشد. قطعاتی را که دارای ضخامت نسبتاً زیادی درمرکز و پره‌های ظریف در کنار باشند با این نوع دستگاه می‌توان با کمترینحباب هوا تولید نمود. تولید ماشین‌های عمودی به مراتب بالاتر از تولید باروش ریژه می‌باشد وی اصولاً ماشین‌های عمودی چه از نوع صفحات قالب افقی وچه از نوع صفحات قالب عمودی در مقایسه با ماشین‌های محفظه تزریق افقی کندتر می‌باشند.
 

#قالب_سازی

#قالبسازی

#قالبسازی_قالب_پلاستیک

#قالبسازی_دایکاست 

#قالبسازی_پلاستیک_بادی 

 

#прессформыназаказ #прессформа #прессформыдлялитьяподдавлением #прессформыподзаказ #прессформаназаказ #производстводеталей #производствопрессформ #серийноепроизводство #изготовлениепрессформ #изготовлениеформ #изделияизпластика #изделияизпластмассы #инструментальноепроизводство #литейнаяоснастка #литейноепроизводство #пластикформ #выдув #бутылка #тара#багира #новосибирск #преформа #пэтпреформа #преформа #бутылка #колпачки #выдув #багира #новосибирск #производство #розлив #напитки #хранение #bericap #прессформа #бутылка #пэтбутылка #выдув #новосибирск #багира #plasticform #производствороссия #cncmachining #cncmillingmachine #autodesk #solidcam #powermill #cnc #cad #cam #machinist #instamachinist #love #machining #machining #machiningcenter #machiningporn #machininglife #precisionmachining #machiningart #instamachining #custommachining #highspeedmachining #3dmachining #metalmachining #verticalmachiningcenter #cncmachining #injectionmolding #pprfittings #pprc #fitting #mold #molding #cnc #mouldmaking #mould #plastik #plastikkalıp #plastic #plasticmold #plasticmolding #mold #molding #cnc #cncmachining #injectionmolding #pprfittings #pprc #fitting #mold #molding #cnc #mouldmaking #mould #cncmachining #cadcam #plasticenjectionmold #molding #cadcam #IML #MOLDING #OTOMOTIV #BEYAZEŞYA #MEDICAL #MUTFAKEŞYA #ELEKTRİK #MOBİLYA #AKSESUAR #ÜRÜN #TASARIMI #TERSİNEMÜHENDİSLİK #lnjection #plastic #factory #mould #mouldings #injectionmolding #metal #PLASTİK #SACMETAL #KALIPCILIGI #endüstriyeltasarımcı #endüstiyeltasarimcim #tasarımcı #model #modeltasarım #modeltasarim #tasarimci #kalıptasarımcı #kaliptasarimci #İndustrialDesignExpert #kalipdanismani #kalıpdanısmanim #tasarim #tasarim #kalıptasarım #ürüntasarım #endüstriyeltasarım #endüstriyeltasarım #tasarımınböylesi #mold #plasticmold #Industrial #Designer #İndustrialdesigner #İndustrialDesignExpert #Şişirme #kalıpları #blowmolding #Vakumkaliplari #termoform #molding #Şişirme #doldurma #muhurleme #makinakalıpları #blow_fill_seal #botterpack #rommelag #plastik #kalip #cnc #plastikmold #solidworks #Plastik_qəlibləməsi #Plastik #qəlibləmə #Plastik_qəlibləmə #enjeksiyon #sənaye_qalıb #tasarım #qalıb #qalıb_tasarimi #enjeksiyon_qalib #Plastik_qəlib #qalıb_tikmək #LED #TABRIZ #tabriz_qalib #tabriz_sanat #adlin_sanat_tabriz #adlinsanat #adlin #sanat 

#قالب_سازی #پلاستیک #دایکاست #بادی #پره #صنعتی  #پلیمری #پزشکی  #طبی  #بیومدیکال #اسباب_بازی #چرخ_دنده #چرخدنده  #گلدان#دبه #سطل #ماست  #خودکار  #تبلیغاتی #سنبه  #ماتریس  #خم  #برش  #فورج #اسکنر #سه #بعدی #مهندسی #معکوس #قطعات  #کولرآبی #کولرگازی #درب #درپوش #ظرف #شامپو #نرمکننده #مایع #ظرف #شویی #شونده #ظروف  #شیمیایی #شیشه  #پاککن #سطل #زباله #نظافتی #بهداشتی #لیوان #فنجان #پارچ #پروژکتور #نورافکن  #ال_ای_دی #ظرف_ادویه  #ظرف_نمکدان #قاشق #چنگال #خاک_انداز  #جارو  #پمپ #دارو #درپوش  #دارویی #شکلات #شیرینی #سیم_سیار #محافظ  #ولتاژ  #برق  #یخچال  #تلویزیون #سوکت #برقی  #کلید #پریز  #ساختمانی #دوشاخه #بشفاب  #دیس  #پلاستیکی #کیک #شانه_تخم  #مرغ  #پرندگان #ظرف  #بسته_بندی  #دستمال_مرطوب  #دئودورانت  #مام  #ضدعرق  #پماد  #کرم  #پودر  #آرایشی #رژ_لب  #برق_لب  #صابون_مایع  #تجهیزات_مرغداری  #بسته_بندی_عسل #قالبسازی_دایکاست_آلومینیوم #قالبسازی_هاتچمبر  #لبنیات  #قالب_لبنی  #فواره  #آبپاش_پلاستیکی  #بدنه_حباب_لامپ #ال_ای_دی #ظروف_ای_ام_ال #روشنایی #یراق_آلات #دستگیره  #لولا  #قطعات_مبلمان  #بادی #پت #بطری #غذایی #علایم_راهنمایی  #تجهیزات_کنترل_ترافیک  #بسته_بندی_سس  #ظرف_کچاپ #سیفون  #فلاش_تانک  #دستگاه_تصویه_آب #تصویه_آب  #اتصالات_فاضلاب #قاب  #چهارچوب_آینه #ست_حمام  #ست_روشویی #قالبسازی_کولر_هوا  #قالب_کولر_هوا  #قالب_کولر  #تخم_مرغ_شانس  #شانه_پلاستیک_تخم_مرغ  #ظرف_قرص #ظرف_دارو #کیت_آزمایشگاه  #کیت_تشخیص #دایکاست #قالب #تبریز #ساخت #صنعت #پلیمر #طراحی #آبکاری #فولاد #آهن #پلاستیک #بدنه_لباسشویی #بدنه_جاروبرقی #بدنه_کولر #بدنه #آدلین #آدلین_صنعت #ساخت #ساخت_تولید #هاترانر #قطعه #قطعه_سازی #نواوری #سرمایه_گذاری #تراکتور #تراکتورسازی #ماشین_سازی #کارخانه #ماشین_آلات #توسغه #قطعات_مخابراتی #قطعات_برقی #قطعات_صنعتی #طراحی_صنعتی #مهندسی #مهندسی_ساخت #ساخت_تولید #قالبسازی_پلاستیک_پره_صنعتی_پلیمری #قالبسازی_پلاستیک_پزشک_طبی_بیومدیکال #قالبسازی_پلاستیک_اسباب_بازی

#قالبسازی_پلاستیک_چرخ_دنده_صنعتی_پلیمری

#قالبسازی_پلاستیک_گلدان_پلاستیکی #قالبسازی_پلاستیک_دبه_سطل_ماست #قالبسازی_پلاستیک_خودکار_تبلیغاتی 

#قالبسازی_سنبه_ماتریس_خم_برش_فورج

#اسکنر_سه_بعدی_مهندسی_معکوس_قطعات

#قالبسازی_کولرآبی_کولرگازی #قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_ظرف_شامپو_نرم_کننده #قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_مایع_ظرف_شویی_شونده 

#قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_ظرف_شیمیایی_صنعتی 

#قالبسازی_پلاستیک_اسپری_مایع_شیشه_پاککن #قالبسازی_پلاستیک_سطل_زباله_خانگی #قالبسازی_پلاستیک_سطل_زباله_بزرگ 

#قالبسازی_پلاستیک_سطل_نظافتی_بهداشتی 

#قالبسازی_پلاستیک_لیوان_فنجان_پلاستیکی #قالبسازی_پلاستیک_پارچ_پلاستیکی #قالبسازی_پلاستیک_آرایشی_بهداشتی 

#قالبسازی_پروژکتور_نورافکن_ال_ای_دی#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_ادویه_نمکدان 

#قالبسازی_پلاستیک_قاشق_چنگال_پلاستیکی #قالبسازی_پلاستیک_خاک_انداز_جارو_پمپ_دستی #قالبسازی_پلاستیک_گالن_دبه

#قالبسازی_پلاستیک_ظروف_بسته_بندی_دارو_درپوش_دارویی 

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_بسته_بندی_شکلات_شیرینی #قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_پلاستیکی

#قالبسازی_پلاستیک_سیم_سیار_محافظ_ولتاژ_برق_یخچال_تلویزیون 

#قالبسازی_پلاستیک_سوکت_برقی_کلید_پریز_ساختمانی_صنعتی 

#قالبسازی_پلاستیک_دوشاخه_پریز_برق #قالبسازی_پلاستیک_جعبه_تقسیم_جعبه_فیوز_برق 

#قالبسازی_پلاستیک_بشفاب_دیس_پلاستیکی_کیک_شیرینی

#قالبسازی_پلاستیک_شانه_تخم_مرغ_پرندگان#قالبسازی_پلاستیک_درب_ظرف_بسته_بندی_دستمال_مرطوب

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_دئودورانت_مام_ضدعرق 

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_پماد_کرم_پودر_آرایشی 

#قالبسازی_پلاستیک_رژ_لب_برق_لب_آرایشی#قالبسازی_پلاستیک_پمپ_پلاستیکی_صابون_مایع

#قالبسازی_پلاستیک_تجهیزات_آبیاری_قطره_ای 

#قالبسازی_پلاستیک_گلدان_شهری_میادین

#قالبسازی_پلاستیک_قطعات_مرغداری_تجهیزات_مرغداری #تولید_قطعات_پلاستیکی #تولید_قطعات_آلومینیومی_دایکاست 

#قالبسازی_سنبه_ماتریس_خم_برش_کشش#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_بسته_بندی_عسل 

#قالبسازی_دایکاست_آلومینیوم#قالبسازی_هاتچمبر #قالبسازی_پلاستیک_ظروف_بسنه_بندی_لبنیات_قالب_لبنی 

#قالبسازی_پلاستیک_فواره_آبپاش_پلاستیکی #قالبسازی_پلاستیک_بدنه_حباب_لامپ_ال_ای_دی_LED

#قالبسازی_پلاستیک_ظروف_ای_ام_ال #قالبسازی_پلاستیک_نور_افکن_ال_ای_دی_روشنایی

#قالبسازی_پلاستیک_یراق_آلات_دستگیره_لولا_قطعات_مبلمان_کمد #قالبسازی_بادی_پت_بطری_غذایی_بهداشتی 

#قالبسازی_پلاستیک_علایم_قطعات_تجهیزات_کنترل_ترافیک_راهنمایی #قالبسازی_پلاستیک_ظروف_بسته_بندی_سس_کچاپ

#قالبسازی_پلاستیک_خودکار_تبلیغاتی_پلاستیکی #قالبسازی_پلاستیک_سیفون_فلاش_تانک 

#قالبسازی_پلاستیک_قطعات_دستگاه_تصویه_آب #قالبسازی_پلاستیک_اتصالات_پلاستیکی_فاضلاب

#قالبسازی_پلاستیک_قاب_چهارچوب_آینه_حمام_ست_روشویی #قالبسازی_کولر_هوا#قالبسازی_پلاستیک_تخم_مرغ_شانس_شکلاتی 

#قالبسازی_پلاستیک_شانه_پلاستیک_تخم_مرغ #قالبسازی_پلاستیک_ظرف_دارو_قرص#قالبسازی_پلاستیک_لیوان_دربدار_آیس_پک 

#قالبسازی_پلاستیک_جعبه_باکس_پلاستیکی #قالبسازی_پلاستیک_کیت_آزمایشگاه_تشخیص #ساخت_قالب_پلاستیک_گالن 

 

دایکاست یا ریخته‌گری تحت فشار عبارت است از روش تولید قطعه از طریق تزریق فلز مذاب و تحت فشار به درون قالب. روش دایکاست از این نظر که در آن فلز مذاب به درون حفره‌ای به شکل قطعة ریخته شده و پس از سرد شدن قطعة مورد نظر به دست می‌آید، بسیار شبیه ریخته‌گری ریژه است. تنها اختلاف بین این دو روش نحوة پر کردن حفرة قالب است.

 در قالب ریژه فلز مذاب تحت نیروی وزن خود سیلان پیدا می‌ کند و به درون قالب می‌ رود، حال آنکه در روش دایکاست فلز مذاب تحت فشار و سرعت بیشتری به درون قالب می‌رود. به همین دلیل در دایکاست قطعات با اشکال پیچیده‌ تری را می‌توان تولید کرد.

 

در قالب‌ های دایکاست پس از بسته شدن قالب، مواد مذاب به داخل یک نوع پمپ یا سیستم تزریق (بسته به طرح دستگاه) هدایت می‌ شوند، سپس در حالی که پیستون پمپ، مواد مذاب را با سرعت از طریق سیستم تغذیة قالب به داخل حفره می‌ ‏فرستد، هوای داخل حفره از طریق سوراخ‌های هواکش خارج می‌شود. این پمپ در بعضی از دستگاه‌ها دارای درجه حرارت محیط و در برخی دیگر دارای درجه حرارت مذاب است.

معمولاً مقدار مواد مذاب تزریق شده بیش از اندازة مورد نیاز برای پر کردن حفره است تا سرباره‌ گیرها را پر کند و حتی پلیسه ها را در اطراف قطعه به وجود آورد. سپس در مرحلة دوم زمانی که مادة مذاب در حال سرد شدن در داخل حفره است، پمپ همچنان فشار خود را ادامه می‌دهد. در مرحلة سوم قالب باز شده و قطعه به بیرون پرتاب می‌شود.

 در آخرین مرحله همچنان که قالب باز است داخل حفره قالب تمیز و در صورت نیاز روغنکاری شده و دوباره قالب بسته و آمادة تکرار عملیات قبل می‌شود.

در زیر عکس ساده ای از یک ماشین ریخته گری دایکست امده است.

 

 

مهترین مزایای تولید از طریق دایکاست عبارت‌اند از:

 • اشکال پیچیده‌تری را می‌توان تولید کرد.
 • به دلیل آنکه قالب با سرعت و تحت فشار پر می‌شود قطعات با دیواره‌های نازکتری را می‌توان تولید کرد و خلاصه آنکه در این روش نسبت طول قطعه به ضخامت قطعه به مراتب بیشتر از سایر روش‌ها است.
 • نرخ تولید در این روش خیلی بالا است، به ویژه اگر قالب‌های چند حفره‌ای باشد.
 • معمولاً قطعة تولید شده به وسیلة دایکاست از پرداخت سطح خوبی برخوردار است و احتیاجی به عملیات ماشین‌کاری بعدی ندارد و به دلیل عملیات فوق‌العاده اقتصادی است.
 • قالب‌های دایکاست مثل قالب‌های ریژه معمولاً قبل از آنکه فرسوده شوند و در ابعاد قطعة تولید شده اختلافی به وجود آید، هزاران قطعه تولید خواهدکرد، در نتیجه سرمایه‌گذاری برای تولید قطعه کمتر است.
 • نسبت به دیگر روش‌های تولید قطعه، از فلز مذاب با روش دایکاست مقاطع ظریفتری را روی قطعه می‌توان به وجود آورد.
 • اغلب قطعات تولید شده با کمترین پرداخت، آمادة آب فلزکاری هستند.
 • قطعات آلومینیومی تولید شده توسط دایکاست معمولاً نسبت به روش‌های دیگر مانند ریخته‌گری آلومینیوم در ماسه مقاومت بیشتری دارند.

از طرف دیگر محدودیت‌های این روش به قرار زیر هستند:

 • وزن قطعه محدود است. به ندرت وزن قطعه از 25 کیلوگرم بیشتر است و معمولاً کمتر از 5 کیلوگرم است.
 • نسبت به شکل قطعه و سیستم تغذیة قالب، مک دار بودن قطعه به دلیل وجود حباب هوا از مشکلات این روش تولیدی است.
 • امکانات تولید از قبیل قالب، ماشین، و لوزام جنبی نسبتاً گران است و در نتیجه فقط تولید انبوه آن، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
 • به غیر از موارد استثنایی فقط فلزاتی را می‌توان در دایکاست مورد استفاده قرار داد که نقطة ذوب آنها چیزی در حد آلیاژهای مس باشد.

انواع ماشین‌ های دایکاست

 

ماشین‌های دایکاست به طور کلی دو نوع هستند:

 • ماشین‌های تزریق با محفظة (سیلندر) گرم
 • ماشین‌های تزریق با محفظة (سیلندر) سرد

 

اگر نقطة ذوب فلز تزریقی پایین باشد و به سیستم پمپ آسیب نرساند، پمپ می‌تواند مستقیماً در فلز مذاب قرار گیرد. به این سیستم، تزریق با محفظة گرم می‌گویند. در صورتی که فلز مذاب به سیستم پمپاژ آسیب برساند در یا صورت دستگاه پمپاژ نباید مستقیماً در فلز مذاب قرار گیرد. به این سیستم، تزریق با محفظة سرد می‌گویند.

 

ماشین‌های دایکاست با سیستم تزریق محفظة گرم

سیستمی که در شکل زیر نشان داده شده است یک ماشین دایکاست محفظه گرم است. همان طور که در شکل دیده می‌ شود مجرای گردن غازی سیلندر تزریق در مواد مذاب غوطه‌ ور است و در نتیجه در درجه حرارتی معادل نقطة ذوب مواد تزریقی، کار می‌ کند. در این سیستم مواد مذاب در حداقل زمان و حداقل افت حرارت به داخل حفرة قالب تزریق می‌ شوند.

 در حالی که پیستون در بالا قرار دارد، مواد مذاب به داخل سیلندر فشار یا سیلندر تزریق راه یافته و پس از پایین آمدن پیستون ابتدا دریچة تغذیه بسته می‌ شود، سپس مواد مذاب با فشار از طریق مجرای گردن غازی به داخل حفره راه می‌ یابد.

 پس از گذشت زمان لازم برای انجماد مواد، پیستون دوباره بالا می‌ رود و مواد جدید برای تزریق بعدی وارد سیلندر تزریق می‌ شود. نیروی لازم که به پیستون تزریق منتقل می‌شود، بسته به طرح دستگاه می‌تواند پنیوماتیک و یا هیدرولیک باشد.

 

قطعات مختلف را از وزن چند گرم تا 25 کیلوگرم را می‌توان با این سیستم تولید کرد. در این روش با تغییر اندازة مجرای غازی قطعات با وزن متفاوت را می‌توان تولید کرد. وزن قطعاتی که می‌توان با این روش تزریق کرد بستگی به عوامل زیر دارد:

 

 • آلیاژ تزریق
 • اندازة سطح خارجی قطعه
 • نیرویی که دو کفة قالب را بسته نگه می‌دارد.

 

بسته به طرح دستگاه و متغیرهای عمل تزریق با این سیستم می‌توان از 50 تا 500 ضرب در ساعت تزریق کرد، البته با ماشین‌های ویژه طرح zipper تا 2000 و 5000 و حتی 18000 ضربدر ساعت می‌توان تزریق کرد. مجرای گردن غازی از چدن خاکستری و یا چدن آلیاژی نشکن و یا فولاد ریختگی ساخته می‌شود. نوع مواد بستگی به فشار دستگاه، مواد تزریقی و قیمت دستگاه دارد. در هر صورت مواد مورد استفاده برای ساخت این قسمت‌ها می‌یابد در مقابل حرارت و سایش مقاوم باشند. معمولاً مجرای گردن غازی دارای نازل قابل تعویض می‌باشد تا در صورت فرسوده شدن تعویض گردد،‌ زیرا آب‌بندی ناز با قسمت تزریق قالب از اهمیت بالایی برخودار است. برای ساخت پوسته‌های داخلی مجاری عبور مذاب از فولاد گرمکار نوع 13H یا فولاد گرمکار نیتروژه شده و یا فولاد نسوز ضدزنگ استفاده می‌شود. نازل باید دارای مقاومت در مقابل حرارت، فشار و سایش باشد، و معمولاً از چدن آلیاژی، فولاد گرمکار 13H و یا فولاد نسوز ضدزنگ ساخته می‌شود.

سمبة تزریق این سیستم دایکاست معمولاً از چدن آلیاژی ساخته می‌شود و می‌توان بدون عملیات سختکاری آن را مورد استفاده قرار داد. برای اعمال فشار بهتر برخی اوقات روی سمبه تزریق، رینگ (شبیه رینگ پیستون اتومبیل) تعبیه می‌شود. برای افزایش عمر سیلندر تزریق، سطح داخل آن را تا 0.7 میلیمتر اضافه‌تر از اندازة معمول (با پرداخت خوب ) می‌تراشند. پس از این عمل نسبت به اندازة نهایی سیلندر، قطر سمبه (با رینگ و یا بدون رینگ) انتخاب می‌شود. لقی بین سمبه تزریق و سیلندر بین 0.002 تا 0.003 میلیمتر، به ازای هر میلیمتر قطر سیلندر پیشنهاد می‌شود.

شکل زیر دو ماشین ریخته گری دایکست با محفظه گرم را نشان می دهد.

 

 

 

دستگاه دایکاست با سیستم تزریق محفظة سرد افقی (Horizonal cold chambr machine)

شکل زیر یک نمونه دستگاه ریخته گری دایکست بامحفظه سرد افقی را نشان می دهد.

 

در شکل زیر بخش تزریق این ماشین دایکاست با سیستم تزریق محفظة سرد افقی نشان داده شده است. در این سیستم محفظة تزریق به صورت سرد عمل کرده و فقط از حرارت مواد مذاب که در داخل آن ریخته می‌شود حرارت می‌گیرد. قسمت پیشانی پیستون تزریق برای مقاومت در برابر مواد مذاب با آب خنک می‌شود. جهت تسهیل در امر ریختن مواد مذاب، محفظة تزریق به صورت افقی قرار گرفته و در بالای آن یک سوراخ بارگیری تعبیه شده است.

 

در شکل زیر مراحل مختلف عمل تزریق با این سیستم نمایش داده شده است. در مرحلة اول 2 کفة قالب بسته بوده و پیستون در عقب ترین موضع خود قرار دارد. به صورتی که سوراخ بارگیری کاملاً باز است. در مرحلة دوم پیستون شروع به حرکت کرده، ابتدا سوراخ بارگیری را مسدود کرده و سپس مواد مذاب را با فشار به سوی قالب می‌راند. در آخرین مرحله یعنی مرحلة سوم پس از آنکه زمان مناسبی به مذاب داده شد که منجمد شود دو کفة قالب از یکدیگر باز می‌شوند. هم زمان پیستون باز هم قدری جلو می‌آید که اولاً بیسکویت (پولک منجمد شده در قسمت جلوی سیلندر تزریق) را بیرون بیاورد و ثانیاً کمک کند پس از اتمام این مراحل، قطعه از قالب به بیرون پران شده و دو کفة قالب بسته شود، پیستون عقب آید و دستگاه آمادة تکرار مراحل فوق و تزریق بعدی شود.

سیستم تزریق با محفظة سرد تقریباً برای تزریق کلیة فلزاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قابلیت دایکاست شدن را دارند، ولی معمولاً برای تزریق آلومینیم، منیزیم و آلیاژهای مس استفاده می‌شود. مهم ترین مزیت این سیستم این است که اولاً اثرات حرارت فلز مذاب روی بخش تزریق دستگاه ناچیز است و ثانیاً با این سیستم، فشار تزریق را می‌توان به مراتب بالا برد. این سیستم برای فشار از 500 تا 2000 kg/cm2 طراحی شده است ولی در سیستم‌های ویژه آزمایش فشار در حد kg/cm2 3000 هم امتحان شده است (در خیلی از کتابها و دستورالعمل‌های طراحی قالب، فشار 300 تا 600 kg/cm2 برای تزریق آلومینیوم و فشار حدود kg/cm2 140 برای تزریق آلیاژهای روی پشنهاد شده است).

مهمترین محدودیت‌های این سیستم عبارتند از:

 • لزوم داشتن وسایل جنبی برای تهیة ذوب و انتقال آن به سیلندر تزریق
 • طولانی‌تر بودن مراحل مختلف تزریق به دلیل جدا بودن وسایل جنبی از دستگاه
 • امکان ایجاد نقص در قطعة تولیدی به دلیل افت درجه حرارت مذاب

 

 

اندازه سیلندر و پیستون تزریقی بستگی به حجم ماده‌ای دارد که برای تزریق مورد نیاز است. اگر سیلندر تزریق بیش از اندازه بزرگ باشد مواد مذاب در کف آن قرار می‌گیرد و احتمال این که حباب‌های هوا در سیلندر محبوس شوند زیاد خواهد بود.

 از طرفی اگر سیلندر تزریق بیش از اندازه کوچک باشد، مقدار مذاب کمتر از مقدار مورد نیاز برای تزریق قطعه خواهد بود و ممکن است مقداری از مذاب در مرحلة شروع حرکت پیستون از سوراخ بارگیری به بیرون پاشیده شود.

 لذا در طراحی سیستم تزریق و در تنظیم محل پیستون تزریق سعی بر آن است که در مرحلة اول پیستون تزریق سوراخ بارگیری را ببندد. حتی در بعضی طرح‌ها ابتدا پیستون تزریق آهسته حرکت کرده، سوراخ بارگیری را می‌پوشاند و سپس با سرعت خیلی بیشتر ادامة مسیر داده و مذاب را به داخل قالب، تزریق می‌کند.

سرعت پیستون تزریق بستگی به آلیاژ مذاب، اندازه و شکل قطعه، طرح و شکل راهگاه و گلویی تزریق قالب دارد و مقدار آن بین m/s45 و m/s274 متغیر است. لق نبودن سیلندر و پیستون تزریق و جذب بودن حرکت آنها در داخل یکدیگر الزامی است در غیر این صورت مذاب از جدار پیستون پس زده می‌شود و امکان گریپاژ پیستون وجود خواهد داشت. جنس پیشانی پیستون اغلب از آلیاژ بریلیوم و مس یا فولاد آلیاژی نیتروره شده می‌باشد.

جنس سیلندر تزریق اغلب از فولاد گرمکار 13H و یا فولاد آلیاژی نیترور شده است و باید بتواند در برابر فرسایش و حرارت مقاومت کند. از طرف دیگر مکانیزم تزریق باید محکم و مقاوم بوده و حرکت‌های سلیندر به پیستون نیرو دهنده و پیستون تزریق در یک راستا و نظام باشند. در صورتی که مورد فوق رعایت نشوند سیلندر تزریق و پیستون تزریق به سرعت فرسوده می‌شوند.

ماشین دایکاست با سیستم تزریق محفظة سرد عمودی

این دستگاه‌ها به ماشین‌های دایکاست هم معروف هستند. به طور کلی دو نوع ماشین دایکاست با سیستم تزریق محفظه سرد عمودی وجود دارد. در نوع اول صفحات قالب به صورت افقی (همان گونه که در شکل زیر نشان داده شده است) و در نوع دوم صفحات قالب به صورت عمودی قرار می‌گیرند. همان طور که در شکل زیر پیداست مواد مذاب از پایین قالب تزریق می‌شود. هوای داخل حفره تخلیه گشته و در اثر افت فشار مواد مذاب به داخل محفظة تزریق مکیده می‌شوند. فشاری که دو کفة قالب را به یکدیگر قفل می‌کند و فشار تزریق هر دو از یک منبع کنترل می‌شوند تا همیشه حالت بالانس بین این دو نیرو که عکس یکدیگر عمل می‌کنند، برقرار شود (حسن این سیستم این است که به دلیل آنکه صفحات قالب به صورت افقی و سیلندر تزریق در پایین قرار گرفته احتمال این که قبل از اعمال فشار توسط پیستون تزریق مقداری مواد مذاب به داخل حفره رانده شود، به کلی از بین می‌رود).

در این سیستم برای بهبود تزریق و تعادل آن در قالب‌های چند حفره‌ای همان طوری که در شکل زیر ملاحظه می‌شود بهتر است تزریق از مرکز اعمال شود. در این صورت راهگاه از هر نقطه در محیط سیلندر می‌تواند منشعب شده و به گلویی تزریق وصل شود. البته در بعضی از طرح‌ها بسته به نیاز، سیلندر تزریق در حالت خارج از مرکز هم گذاشته می‌شود.

در شکل زیر نوع دوم این مدل ماشین‌ها یعنی محفظة تزریق سرد عمودی با صفحات قالب عمودی نشان داده شده است.

 در این مدل محفظة تزریق از طریق یک بوش رابط مستقیماً به قالب متصل می‌گردد و همان طور که در شکل پیداست در هنگام بارگیری یک پیستون از پایین به بالا آمده و جلو برش رابط را می‌گیرد (مرحله 1 در شکل زیر). پس از این مرحله پیستون بالا شروع به پایین آمدن کرده و مذاب از طریق بوش رابط با فشار به داخل قالب رانده می‌شود (مرحله 2 شکل زیر).

 در آخرین مرحله، پس از گذشت زمان لازم برای انجماد مذاب، پیستون بالا به جای خود بازگشته، پیستون پایین بالا آمده و باقیمانده مواد را از بوش رابط قطع کرده و بیرون می‌آورد. البته همزمان قطعة تزریق شده نیز پران می‌شود.

یکی از نکات منفی این روش دایکاست این است که وجود دو پیستون که با هم کار می‌کنند باعث می‌شود که دستگاه بیشتر نیاز به تعمیر پیدا کند. از طرف دیگر از محاسن دستگاه‌های دایکاست با محفظه سرد عمودی که در شکل‌های 5 و 6 نمایش داده شده‌اند همان عمودی قرار گرفتن محفظة تزریق می‌باشد که باعث می‌شود اولاً مواد مذاب فقط پس از حرکت پیستون و به صورت یک توده به داخل قالب رانده شوند و ثانیاً حرکت آشفتة مایع مذاب به حداقل رسیده وجود مک و یا حفره‌های ریز در قطعة تزریق شده کاهش یابد.

 به طور کلی ماشین عمودی موقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قطعه را با ماشین محفظة افقی نتوان تولید کرد. مثلاً قطعاتی که نیاز به فشردگی بیشتری دارند یا در مورد آنها قرار دادن قطعات اضافی در حفرة قالب قبل از تزریق الزامی است و یا قطعاتی که با قرار دادن محل تزریق در وسط با کیفیت بهتری می‌توان آنها را تولید کرد.

قطعاتی که با ماشین‌های عمودی تزریق می‌شوند معمولاً در مقایسه با قالب‌های ریژه از پرداخت و فشردگی بیشتری برخوردارند و میزان تولید نیز به مراتب بالاتر است. همین صفحات مشبک اکنون با موفقیت به کمک ماشین عمودی با صفحات قالب افقی با سرعت و میزان بیشتری تولید می‌شود. خیلی از قطعات آلومینیوم آلیاژی مثلاً صفحة اتو با همین روش تولید می‌شوند.

ساخت این قطعه اتفاقاً از قطعات نسبتاً مشکل می‌باشد زیرا اولاً المنت حرارتی نسبتاً بزرگی قبل از تزریق باید در داخل حفره قرار گیرد ثانیاً کف صفحه دارای مقطع ضخیم بوده و در سمت بالای آن مقاطع خیلی ظریف قرار دارد. فشردگی (بدون حباب هوا بودن) قسمت پایین این قطعه از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا باید تا حد آینه پرداخت شود. علاوه بر آن تولید این قطعه فقط در تعداد خیلی زیاد و در حد 10000 قطعه در روز اقتصادی می‌باشد. این قطعه معمولاً با این روش تولید می‌شود.

ماشین‌های عمودی معمولاً‌ برای تولید قطعاتی به کار می‌روند که محل تزریق و قالب می‌باید ضرورتاً در مرکز باشد. قطعاتی را که دارای ضخامت نسبتاً زیادی در مرکز و پره‌های ظریف در کنار باشند با این نوع دستگاه می‌توان با کمترین حباب هوا تولید نمود. تولید ماشین‌های عمودی به مراتب بالاتر از تولید با روش ریژه می‌باشد وی اصولاً ماشین‌های عمودی چه از نوع صفحات قالب افقی و چه از نوع صفحات قالب عمودی در مقایسه با ماشین‌های محفظة تزریق افقی کندتر می‌باشند.


#قالب_سازی

#قالبسازی

#قالبسازی_قالب_پلاستیک

#قالبسازی_دایکاست 

#قالبسازی_پلاستیک_بادی 

#قالبسازی_پلاستیک_پره_صنعتی_پلیمری 

#قالبسازی_پلاستیک_پزشک_طبی_بیومدیکال 

#قالبسازی_پلاستیک_اسباب_بازی 

#قالبسازی_پلاستیک_چرخ_دنده_صنعتی_پلیمری 

#قالبسازی_پلاستیک_گلدان_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_دبه_سطل_ماست 

#قالبسازی_پلاستیک_خودکار_تبلیغاتی 

#قالبسازی_سنبه_ماتریس_خم_برش_فورج 

#اسکنر_سه_بعدی_مهندسی_معکوس_قطعات 

#قالبسازی_کولرآبی_کولرگازی 

#قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_ظرف_شامپو_نرم_کننده 

#قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_مایع_ظرف_شویی_شونده 

#قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_ظرف_شیمیایی_صنعتی 

#قالبسازی_پلاستیک_اسپری_مایع_شیشه_پاککن 

#قالبسازی_پلاستیک_سطل_زباله_خانگی 

#قالبسازی_پلاستیک_سطل_زباله_بزرگ 

#قالبسازی_پلاستیک_سطل_نظافتی_بهداشتی 

#قالبسازی_پلاستیک_لیوان_فنجان_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_پارچ_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_آرایشی_بهداشتی 

#قالبسازی_پروژکتور_نورافکن_ال_ای_دی

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_ادویه_نمکدان 

#قالبسازی_پلاستیک_قاشق_چنگال_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_خاک_انداز_جارو_پمپ_دستی 

#قالبسازی_پلاستیک_گالن_دبه 

#قالبسازی_پلاستیک_ظروف_بسته_بندی_دارو_درپوش_دارویی 

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_بسته_بندی_شکلات_شیرینی 

#قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_پلاستیکی

#قالبسازی_پلاستیک_سیم_سیار_محافظ_ولتاژ_برق_یخچال_تلویزیون 

#قالبسازی_پلاستیک_سوکت_برقی_کلید_پریز_ساختمانی_صنعتی 

#قالبسازی_پلاستیک_دوشاخه_پریز_برق 

#قالبسازی_پلاستیک_جعبه_تقسیم_جعبه_فیوز_برق 

#قالبسازی_پلاستیک_بشفاب_دیس_پلاستیکی_کیک_شیرینی 

#قالبسازی_پلاستیک_شانه_تخم_مرغ_پرندگان

#قالبسازی_پلاستیک_درب_ظرف_بسته_بندی_دستمال_مرطوب

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_دئودورانت_مام_ضدعرق 

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_پماد_کرم_پودر_آرایشی 

#قالبسازی_پلاستیک_رژ_لب_برق_لب_آرایشی

#قالبسازی_پلاستیک_پمپ_پلاستیکی_صابون_مایع 

#قالبسازی_پلاستیک_تجهیزات_آبیاری_قطره_ای 

#قالبسازی_پلاستیک_گلدان_شهری_میادین 

#قالبسازی_پلاستیک_قطعات_مرغداری_تجهیزات_مرغداری 

#تولید_قطعات_پلاستیکی 

#تولید_قطعات_آلومینیومی_دایکاست 

#قالبسازی_سنبه_ماتریس_خم_برش_کشش

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_بسته_بندی_عسل 

#قالبسازی_دایکاست_آلومینیوم

#قالبسازی_هاتچمبر 

#قالبسازی_پلاستیک_ظروف_بسنه_بندی_لبنیات_قالب_لبنی 

#قالبسازی_پلاستیک_فواره_آبپاش_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_بدنه_حباب_لامپ_ال_ای_دی_LED

#قالبسازی_پلاستیک_ظروف_ای_ام_ال 

#قالبسازی_پلاستیک_نور_افکن_ال_ای_دی_روشنایی

#قالبسازی_پلاستیک_یراق_آلات_دستگیره_لولا_قطعات_مبلمان_کمد 

#قالبسازی_بادی_پت_بطری_غذایی_بهداشتی 

#قالبسازی_پلاستیک_علایم_قطعات_تجهیزات_کنترل_ترافیک_راهنمایی 

#قالبسازی_پلاستیک_ظروف_بسته_بندی_سس_کچاپ

#قالبسازی_پلاستیک_خودکار_تبلیغاتی_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_سیفون_فلاش_تانک 

#قالبسازی_پلاستیک_قطعات_دستگاه_تصویه_آب 

#قالبسازی_پلاستیک_اتصالات_پلاستیکی_فاضلاب 

#قالبسازی_پلاستیک_قاب_چهارچوب_آینه_حمام_ست_روشویی 

#قالبسازی_کولر_هوا

#قالبسازی_پلاستیک_تخم_مرغ_شانس_شکلاتی 

#قالبسازی_پلاستیک_شانه_پلاستیک_تخم_مرغ 

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_دارو_قرص

#قالبسازی_پلاستیک_لیوان_دربدار_آیس_پک 

#قالبسازی_پلاستیک_جعبه_باکس_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_کیت_آزمایشگاه_تشخیص 

#ساخت_قالب_پلاستیک_گالن 

#دایکاست

#قالب

#تبریز

#ساخت

#صنعت

#پتروشیمی

#پلیمر

#طراحی

#آبکاری

#فولاد

#آهن

#پلاستیک

“Adlin Sənət tabirz”  qəliblənmə sənayesi 

 

“Adlin Sənət” qəliblənmə sənayesi müxtəlif növ sənaye qəliblərinin istehsalı üzrə mütəxəsis olaraq, öz işçilərinin texniki biliminə arxalanıb, müasir və dəqiq qəliblənmə avadanlıqları və CNC aparatlarından faydalanaraq ən uyğun qiymətli xidmətləri ən qısa müddət ərzində və dünyanın ən yüksək standartlarına uyğun bir şəkildə həyata keçirməyə çalışır.

Qəlib və məhsulda maksimum keyfiyyətə nail olmaq məqsədilə qəliblərin sənaye dizaynı üçün hazırlanmış ən müasir kömpüter proqramlarından, həmçinin, dünyanın tanınmış şirkətlərinin xam maddələrindən və qəlib dizaynı və istehsalı sahəsində illərə dayanan təcrübəsindən faydalanan şirkətimiz “Die Casting” qəliblər, “Hot Chamber” qəlibləri, “Stampling Die” qəlibləri, “Plastic İnjection” qəlibləri,  “Hot Runner” qəlibləri, “Blowing Mold - Pressformy” qəlibləri, yüngül polietilen qəlibləri (LDPE), Ağır Polietilen qəlibləri (HDPE), poli-propilen (PP), Poli Venil Xloraid (PVC), Poli-Karbon (PC), ABS, avtomobil ehtiyat hissələri sənayesinin qəlibləri, inşaat sənayesinin qəlibləri, kənd təsərrüfatı sənayesinin qəlibləri, müasir suvarma sistemlərinin qəlibləri, bio-mexanik sənayesinin qəlibləri, həkimlik mühəndisliyi hissələrinin qəlibləri, medikal təchizatların qəlibləri, kosmetik ləvazimatlar səanyesinin qəlibləri,  elektronik və elektrik hissələri istehsalı sənayesinin qəlibləri, qablaşdırma və qida sənayesinin qəlibləri, oyuncaq istehsalı sənayesinin qəlibləri, məişət avadanlıqları və mətbəx ləvazimatı istehsalının qəlibləri və sair sahələrdə davamlı və dinamik fəaliyyətə malik olmuşdur.

Sizə öz ticarət və istehsal sahəsindəki idealar və layihələrinizi ən yaxşı şəkildə gerçəkləşdirməyə yardım edirik.

 

“Adlin Sənət” Plastik məhsulların keyfiyyəti və estetik xarici görünüşü məhz düzgün hazırlanmış qəlibdən asılıdır. Qəliblərin və ştampların hazırlanması çox mürəkkəb və məsuliyyətli bir istehsaldır və buna görə yüksək peşəkarlıq tələb edir. ADLIN SANAT şirkəti istifadə etdiyi alətlər və bu sahədə olan geniş təcrübəsi bu kimi məsələlərin effektiv həllinə imkan yaradır. Bu günə kimi ADLIN SANAT şirkəti Azərbaycan və IRANdakı fabrikləri üçün 650-dən çox qəlib istehsal etməklə yanaşı həm də çoxsaylı müştəriləri üçün müxtəlif təyinatlı məhsulların qəliblərini və ştamplarını istehsal edib.

Qəliblər fərqli üsullarla və fərqli materiallardan – plastmass, kauçuk, eləcə də alüminium və maqnezium əsaslı ərintilərdən tökmə üsulu ilə müxtəlif ölçüdə məmulatların istehsalına imkan verir. Bizim imkanlarımız bir məmulatın bir yuva üzrə, həm də mürəkkəb konstruksiyaların bir neçə yuva üzrə şişirtmə üsulu ilə hazırlanmasına imkan verir. Məhz bu çoxyerli (çoxcibli) qəliblər sərfəli istehsalat təşkil etməyə və əmək məhsuldarlığını yüksək göstəricilərə çatdırmağa kömək edir. Təzyiq altında tökmə qəlibləri möhkəm və davamlı poladdan hazırlanır. Aşman səthlərin davamlılığını artırmaq üçün biz qəlib detallarını azotlaşdırırıq və bununla da məmulatlarımızın istismar müddətini dəfələrlə artırmış oluruq.

Qəliblərin hazırlanması çox çətin və məsuliyyətli bir istehsaldır. Son məhsulun keyfiyyəti və estetik xarici görünüşü, məhz düzgün hazırlanmış qəlibdən asılıdır.

 ADLIN SANAT şirkəti, əsasən, injeksiyalı və şişirtmə qəliblərin istehsalı üzrə ixtisaslaşıb. Alüminium ərintidən hazırlanan şişirtmə qəlib yüksək keyfiyyəti ilə seçilir.

stehsalat bazasında qəliblə yanaşı həmçinin kəsən, əyən, formalaşdıran və yüksək dəqiqliyə malik ştamplar da istehsal olunur. Bizim peşəkar layihəçilər tərəfindən layihələndirilən və sizin istənilən tapşırıqlarınızı icra edə bilən ştamplar, yüksək keyfiyyətli sənaye poladından və ən yaxşı avadanlıqda hazırlanacaq. Ştampın səthindən son məhsulu ayırmaq üçün biz hər bir detal üçün fərdi maskalar təklif edirik. Kəsmə ştamp və ya puasona iş prosesində yüksək təzyiqli yüklənmələr təsir göstərir. Məhz buna görə də, kəsmə ştampının istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş materiallara xüsusi tələblər tətbiq olunur. Bunlara həm kəsmə kənarların möhkəmliyi, həm də sonralar ştampı rənglənmədən qoruyacaq materialın suvaşqanlığı aiddir.

 

Müştəri verdiyi sifarişin icrasında bilavasitə iştirak edir və dəyişikliklər edə bilir. Bu həm də qəlibin eskizlərinin çəkilişi kimi bir mərhələni özündə cəmləşdirir: tapşırıq, məmulatın özünün təşkil olunduğu elementlərin 3D təsvirinin yaradılmasından ibarətdir. Ən yeni proqram təminatı nəinki qəlibin özünün bütün hazırlanma prosse­­sini, həm də son məhsulun istehsal prossesini modelləşdirməyə imkan verir. Ən vacibi isə odur ki, bu, istehsal prossesini daxildən görməyə və mümkün ola biləcək qüsurdan maksimal dərəcədə qorunmağa kömək edir. Bizim şirkətdə böyük iş təcrübəsinə yiyələnmiş yüksək ixtisaslı mütəxəssislərimiz, layihədən kənarlaşmamaq üçün qəlib istehsalının bütün mərhələlərini hərtərəfli yoxlayırlar və mümkün düzəlişləri etmək üçün sınaq nəticələrini izləyirlər. Bu xüsusilə aktualdır, ona görə ki, qəlib istehsalı olduqca bahalı, enerji sərfıyyatı böyük olan və istehsalat üçün yüksək keyfiyyətli polad və ərintiləri tələb edən bir sahədir. Bundan başqa, bu sahə üçün yüksək dəqiqlikli CNC dəzgahların mövcudluğu da əsas şərtdir. Bizim hazırladığımız bütün qəliblər servis şərtlərinə görə bahalı və mürəkkəb bir alət kimi icbari zəmanətə malikdirlər.

 

METAK şirkətinin xeyrinə 6 arqument:

 • İstənilən konstruktor məsələlərinin həlli və mürəkkəb üçölçülü modellərin hazırlanması üçün nəzərdə tutulan ən yeni proqram təminatı.
 • Müasir avadanlıq və alətlər, ixtisaslı mühəndis konstruktorlar və geniş iş təcrübəsi olan ustalar.
 • Sifarişdə nəzərdə tutulmuş şərtlərə ciddi riayət, yüksək səviyyədə xidmət və sorğunuzun operativ həlli.
 • Əlavə təklif olunan xidmət.

Qəliblərin istehsalatı.

Qəliblərin istehsal mərhələləri:

 • İdeya
 • Konstruktor sənədlərin işlənməsi
 • Sınaq yoxlamaları
 • Hazırlama texnologiyasının layihələndirilməsi
 • Məhsulun hazırlannması

Yeni məhsulların istehsalı haqqında düşündüyünüz zaman bizim mühəndislərimizdən məsləhət almağı təklif edirik. Bu sizə qəliblərin istehsalı zamanı lazımsız düzəlişlərdən və dəyərli vaxt itirməkdən yan keçməyə imkan verir, əlavə xərclərdən azad edir və həmçinin qəlibin istehsal olunma vaxtını azaldır.

 

 

          İşin yerinə yetirilmə mərhələləri haqqında:

-     Hissənin nümunəsi, şəkili və ya texniki planına əsasən ilkin layihənin müasir industrial dizayn proqramları vasitəsilə və sizin əlavələr və dəyişiklikləriniz nəzərə alınaraq, 3D Skaner aparatı vasitəsilə yüksək dəqiqliq və həsasslıq ilə hazırlanması;

-    Qəlibin və hissənin sizin iştirakınız ilə yoxlanılması və təhvil verilməsi

-    Qəlibin 1 il müddətinə qaranti edilməsi və 5 il müddətinə təmir xidmətlərinin göstərilməsi

-         Hissələrin əks mühəndisliyi üçün 3 boyutlu skaner xidmətlərinin göstərilməsi, köhnə qəliblərin təmir və bərpası, Alominium ekstrogen qəliblərin istehsalı, yel ilə çalışan plastik qəliblərin istehsalı, müxtəlif növ qalon və plastik inyeksiyası qəlibləri, Daykast və Hot chamber, Matris qəliblər.

-    ən yüksək keyfiyyətli qəliblər, ən yüksək keyfiyyətli məhsullar, ən qısa müddət və ən uyğun qiyməti bizimlə təcrübə edin.

-     Bizim hər zamankı şüarımız: birnci keyfiyyət, birinci yaxşı ad və birinci müştəri

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

WhatsApp +98-912-157-6141

Telgram    +98-914-767-3022


 

 تصنیع قوالب (ادلین صنعت)المتخصصة فی صنع  وانتاج انواع القوالب الصناعیة  مع اعتمادها على تقنیة عاملیها المتعهدین واستخدام احدث الالیات الدقیقه لصنع القوالب و اجهزة  CNC لعرض افضل الخدمات وانسب الاسعار وفی اقل مدة زمنیة للانتاج وحسب اعلى مواصفات الجودة لصنع القوالب فی العالم و استخدام برامج الکترونیه حدیثه لتصامیم تصنیع القوالب الصناعیه لغرض الوصول الى اقصى علامات الجوده والانتاج وایضا استعمال المواد الخام التابعه لشرکات عالمیه منتجه و معتمده واختصاص و تجارب سنوات فی مجال التصامیم وتصنیع القوالب الصناعیه من جملتها:

(die casting mold)و(hot chamber mold)وقوالب قص وسحب ومفروشه (ماترسی)و انواع قوالب حقن البلاستک (plastic injection mold)و(hot runner mold)و صنع قوالب هوائیه (blowing mold)وانواع البولیمر بلی اثلین الخفیف (LDPE)وبلی اثلین الثقیل (HDPE)وبلی بروبلین(PP)وبلی وینیل کلراید(PVC)و بلی کربون (PC)وبولیمراى بی اس(abs)فی مجالات تصنیع قطع غیار للسیارات ,قوالب بناء وقوالب زراعیه ومرشات الزراعیه الحدیثه وقوالب البایو مکانیک وقوالب القطع الهندسیه والطبیه وقوالب المستلزمات الطبیه (مدیکال)وقوالب المستحضرات التجمیلیه والصحیات وقوالب انتاج قطع الکترونیه وکهرباییه وقوالب تغلیف وتعلیب المواد الغذائیه وقوالبصنع الالعاب وایضا قوالب ادوات منزلیه ومطبخیه وفی مجالاتصناعیه اخرى وتستمر فی عملها نحو الافضل وتساعدکم على جعل افکارکم وتصامیمکم التجاریه والصناعیه الى حقیقه.

شرح مراحل العمل:

-اعداد التصامیم للقوالب حسب نموذج القطعه او صوره او خریطه تقنیه مع استخدام برامج الکترونیه حدیثه للتصنیع مع الاخذ بمقترحاتکم وافکارکم ومع استخدام الطابعه الثلاثیه الابعاد للقطع

(3D Scanner)مع دقه وحساسیه عالیه.

-محاسبه وتخمین التکالیف والوقت لصنع القالب وحسب رایکم وذوقکم فی اختیار نوع ومنشاء الفولاذ المستخدم فی القالب.

-اعداد نموذج ومودیل للقطعه قبل صنع القالب باستخدام تقنیة الطابعه الثلاثیة الابعاد للبلاستک

(3D plastic printer)لغرض دراسة تصمیم القطعه وتاییدکم النهائی.

- یعقد عقد الصنع حسب المودیل والتصمیم للقطعه ونموذج القطعه المؤیده من قبلکم .

-یفحص القالب او قطعه العمل فی حضورکم ویتم تسلیم القالب الیکم .

-ضمان القالب لمدة سنة واحدة.

-صیانه وتصلیح القالب لمدة خمس سنوات.

-شعارنا الدائم:

-   الجودة اولا

-   السمعة الحسنة اولا

-   الزبون اولا

للاستشارة واخذ المعلومات عن طلب صنع القطع حسب طلبکم ورأیکم واستنادا على التصامیم البدائیه والنماذج وتخمین التکالیف والوقت علیکم بالتقاط صور من کل ابعاد القطعه او النموذج او التصمیم  التقنی من القطعه المنتجه وارسالها بشکل صورة او (PDF)الى العنوان التالی :

 

أو ارسالها عبر الواتس أب أو الوایبر على الرقم 09121576141 والاتصال بعد الارسال

مع الشکر والتقدیر: نامی

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

WhatsApp +98-912-157-6141

Telegram  +98-914-767-3022دروستکەری قاڵبی

دروستکەری قاڵبی "آدلین صنعت" پسپۆڕە لە دروستکردنی قاڵبی پیشەسازیدا بە پشت بەستن بە زانستی تەکنیکی فەرمانبەرانی بەرپرس و بە سوودوەرگرتن لە سەردەمیانەترین ئامێر و کەرەستەی وردبینی دروستکردنی قاڵب و ئامێری سی ئێن سی CNC بۆ پێشکەشکردنی باشترین خزمەتگوزاری بە گونجاوترین نرخ و لە کەمترین کاتی دروستکردندا لەگەڵ بەرزترین ستانداردەکانی دروستکردنی قاڵب و بە بەکارهێنانی کۆمەڵە سۆفتواری سەردەمیانەی دیزاینی پیشەسازی قاڵب بە مەبەستی گەیشتن بە زۆرترین کاردانەوە کوالیتی قاڵب و بەرهەم و هەروەها بەکارهێنانی مادەی سەرەتایی کۆمپانیا ناودارە بەرهەمهێنەرەکانی دونیا و کارامەیی و ئەزموونی چەند ساڵەی خۆ لە بواری دیزاین و دروستکردنی قاڵبی پیشەسازی بریتی لە جۆرەکانی قاڵبی دایکاست ئەلەمینیۆم DIE CASTING MOLD و هۆت چامبەر زاماک HOT CHAMBER MOLD و قاڵبی ڕاکێشان و بڕین و چەماندنەوەی سمینی ماتریکسی( STAMPING DIE MOULD (و جۆرەکانی قاڵبی پژاندنی پلاستیک PLASTIC INJECTION MOLD   و هۆتڕانەر HOT RUNNER MOLD و دروستکردنی قاڵبی فووتێکراو ( BLOWING MOLD - pressformy прессформы - Pressforma Прессформа) جۆرەکانی پۆلیمەری پۆلی ئەسیلینی سووکی LDPE و پۆلی ئەسیلینی قورسی HDPE پۆلی پڕۆپیلین(PP) و پۆلی ڤەنیل کلۆراید( PVC) و پۆلی کەربۆنات(PC) و پۆلیمەری ئێی بی سی(ABS) لە بواری پیشەسازی بەرهەمهێنانی پارچە و بڕگەی ئۆتۆمۆبیل، قاڵبت پیشەسازی کشتوکاڵ و ئاودێریی سەردەمیانەی پیشەسازی و قاڵبی پیشەسازی بیۆمیکانیک و قاڵبی پارچە و بڕگەی ئەندازیاری پزیشکی و قاڵبی ئالیات و کەرەستەی پیشەی کەلوپەلی ماکیاژ و پاکو خاوێنی و قاڵبی پیشەسازی بەرهەمهێنانی پارچە و بڕگەی ئەلیکترۆنی و کارەبایی و قاڵبی پیشەسازی پێچانەوە و خواردەمەنی و قاڵبی پیشەسازی دروستکردنی بووکەڵەدا و هەروەها قاڵبی پیشەسازی کەلوپەلی ناوماڵ و کەلوپەلی چێشتخانە و بوارەکانی تری پیشەسازیدا، درێژە دەدات بە چالاکی بەردەوامی خۆی.
وە یارمەتیت دەدات بیرۆکە و پلانی بازرگانی و بەرهەمهێنانی خۆت بە باشترین شێوە بکەیت بە ڕاستەقینە و بەرهەمهێنان.
شڕۆڤەی قۆناغەکانی ئیش:
-*ئامادەکردنی دیزاینی سەرەتایی لەسەر بنەمای نموونەی پارچەی ئیش یا وێنە و یان نەخشەی تەکنیکی لە ڕێگەی سۆفتواری پێشکەوتووی دیزاینی پیشەسازی بە ڕەچاوکردنی ڕا و بۆچوون و بیرۆکەی تۆ و بە سوودوەرگرتن لە سکانەری سێ دووری پارچەکان(3D SCANNER  و بە وردبینی زۆر بەرز
-*تاقیکردنەوەی قاڵبی کۆنتڕۆڵکردنی قاڵب و پارچەی ئیش لەبەردەم خۆت و ڕادەستکردنی قاڵب
پێشکەشکردنی یەک ساڵ گەرەنتی و پێج ساڵ خزمەگوزاری چاکسازی قاڵب
پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری سکانەری سێ دووری بۆ ئەندازیاری پێچەوانەی پارچەی چاکسازی قاڵبی خراپبوو
دروستکردن- دروستکردنی قاڵبی پلاستیکی فووتێکراو و جۆرەکانی گاڵۆن و قاڵبی پات، قاڵبی ئیکسترۆجینی ئەلەمینیۆم
پژاندنی پلاستک- دایکاست و هات چەمبەر- سمینی ماتریکس، چەماندنەوە، بڕین- داڕشتنی گەرم- داڕشتنی سارد
.
باشترین کوالیتی دروستکردنی قاڵب و باشترین کوالیتی پارچەی بەرهەمهێندراو و باشترین خزمەتگوزاری لەگەڵ ئێمەدا تاقی بکەوە بە گونجاوترین نرخ و خێراترین کاتی دروستکردن.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

WhatsApp +98-912-157-6141

Telgram    +98-914-767-3022

 


 

#прессформыназаказ #прессформа #прессформыдлялитьяподдавлением #прессформыподзаказ #прессформаназаказ #производстводеталей #производствопрессформ #серийноепроизводство #изготовлениепрессформ #изготовлениеформ #изделияизпластика #изделияизпластмассы #инструментальноепроизводство #литейнаяоснастка #литейноепроизводство #пластикформ #выдув #бутылка #тара #багира #новосибирск #преформа #пэтпреформа #преформа #бутылка #колпачки #выдув #багира #новосибирск #производство #розлив #напитки #хранение #bericap #прессформа #бутылка #пэтбутылка #выдув #новосибирск #багира #plasticform #производствороссия #cncmachining #cncmillingmachine #autodesk #solidcam #powermill #cnc #cad #cam #machinist #instamachinist #love #machining #machining #machiningcenter #machiningporn #machininglife #precisionmachining #machiningart #instamachining #custommachining #highspeedmachining #3dmachining #metalmachining #verticalmachiningcenter #cncmachining #injectionmolding #pprfittings #pprc #fitting #mold #molding #cnc #mouldmaking #mould #plastik #plastikkalıp #plastic #plasticmold #plasticmolding #mold #molding #cnc #cncmachining #injectionmolding #pprfittings #pprc #fitting #mold #molding #cnc #mouldmaking #mould #cncmachining #cadcam #plasticenjectionmold #molding #cadcam #IML #MOLDING #OTOMOTIV #BEYAZEŞYA #MEDICAL #MUTFAKEŞYA #ELEKTRİK #MOBİLYA #AKSESUAR #ÜRÜN #TASARIMI #TERSİNEMÜHENDİSLİK #lnjection #plastic #factory #mould #mouldings #injectionmolding #metal #PLASTİK #SACMETAL #KALIPCILIGI #endüstriyeltasarımcı #endüstiyeltasarimcim #tasarımcı #model #modeltasarım #modeltasarim #tasarimci #kalıptasarımcı #kaliptasarimci #İndustrialDesignExpert #kalipdanismani #kalıpdanısmanim #tasarim #tasarim #kalıptasarım #ürüntasarım #endüstriyeltasarım #endüstriyeltasarım #tasarımınböylesi #mold #plasticmold #Industrial #Designer #İndustrialdesigner #İndustrialDesignExpert #Şişirme #kalıpları #blowmolding #Vakumkaliplari #termoform #molding #Şişirme #doldurma #muhurleme #makinakalıpları #blow_fill_seal #botterpack #rommelag #plastik #kalip #cnc #plastikmold #solidworks #Plastik_qəlibləməsi #Plastik #qəlibləmə #Plastik_qəlibləmə #enjeksiyon #sənaye_qalıb #tasarım #qalıb #qalıb_tasarimi #enjeksiyon_qalib #Plastik_qəlib #qalıb_tikmək #LED #TABRIZ #tabriz_qalib #tabriz_sanat #adlin_sanat_tabriz #adlinsanat #adlin #sanat #cnc4axis #cnc5axis #cncmachinist #machinis #Mühendislik #Technology #uretim_dünyası #bakumold #bakuplasticmold #goranboy #plastikqəlib #engenerdesing #desingner #madeinazerbaijan #machining #cncworker #molddesign #plasticmolding #desingner #engineering #engenerdesing #designers #kalip #qəlib #plastikqəlib #cncmachining #moldstell #mold #molddesign #machining #kalipdesign #molddesign #cncmaker #cncmachining #cncdezgah #engineering #designer #desingenginering #plasticmolding #plastikkalıp #plasticmolding #engineering #moldmaker #molddesign #designer #maker #cncmiling #cncengener #plasticmolding #ilovemywork #mywork #mylife #machining #madeinazerbaijan #maker #qəlib #qelib #plasstikqelib #cncmiling #cncdezgah #cncisleri #elisi #fittings #moldmaker #molding #plastikkalıp #tool #toolporn #plasticfitting #plasticmoldmaker #machining #maker #cncmachining #molddesing #cncprofi #чпу #чпуфрезеровка #чпустанок #чпумастер #cncbaki #cncporn #plasticmolding #moldings #mywork #master #makers #cncporn #cncazerbaijan #cncmaker #azerbaycan #kalipcilik #Tabrizcnc #baki #aze #tabriz #tab #vatan #kalip #pp #plastikkalipcilik #maker #moldmaker #plasticmoldmaker #cncmachinist #cncmaker #evalar #instacnc #qelib #pprkalip #plastikkalip #kalipcilik #ppr #rekor #fitting #pprfitting #баку #чпумастер #ппр #азербайджан #геранбой #чпуснс #снс #cncporn #plastikmould #kalip #edm #erezyon #edmmachining #cnc #kalip #bukme #kesme #kalipcilik #machinist #instamachinist #topsolid #topsolidcam #cnc #awe #kalıp #plasticfitting #cncoperator #machinist #azerbaijancnc #cncbaku #azericnc #azeri #qelib #plastikqelib #cnc #cncmachining #manualmachinist #machining #instamachinist #welding #tig #aluminum #robotics #mill #engineering #3dprinting #manufacturing #precision #robotics #robot #engineering #cad #mastercam #gcode #technology #tech #metalworking #aluminum #blueprints #3d #3danimation

#قالب_سازی #پلاستیک #دایکاست #بادی #پره #صنعتی  #پلیمری #پزشکی  #طبی  #بیومدیکال #اسباب_بازی #چرخ_دنده #چرخدنده  #گلدان#دبه #سطل #ماست  #خودکار  #تبلیغاتی #سنبه  #ماتریس  #خم  #برش  #فورج #اسکنر #سه #بعدی #مهندسی #معکوس #قطعات  #کولرآبی #کولرگازی #درب #درپوش #ظرف #شامپو #نرمکننده #مایع #ظرف #شویی #شونده #ظروف  #شیمیایی #شیشه  #پاککن #سطل #زباله #نظافتی #بهداشتی #لیوان #فنجان #پارچ #پروژکتور #نورافکن  #ال_ای_دی #ظرف_ادویه  #ظرف_نمکدان #قاشق #چنگال #خاک_انداز  #جارو  #پمپ #دارو #درپوش  #دارویی #شکلات #شیرینی #سیم_سیار #محافظ  #ولتاژ  #برق  #یخچال  #تلویزیون #سوکت #برقی  #کلید #پریز  #ساختمانی #دوشاخه #بشفاب  #دیس  #پلاستیکی #کیک #شانه_تخم  #مرغ  #پرندگان #ظرف  #بسته_بندی  #دستمال_مرطوب  #دئودورانت  #مام  #ضدعرق  #پماد  #کرم  #پودر  #آرایشی #رژ_لب  #برق_لب  #صابون_مایع  #تجهیزات_مرغداری  #بسته_بندی_عسل #قالبسازی_دایکاست_آلومینیوم #قالبسازی_هاتچمبر  #لبنیات  #قالب_لبنی  #فواره  #آبپاش_پلاستیکی  #بدنه_حباب_لامپ #ال_ای_دی #ظروف_ای_ام_ال #روشنایی #یراق_آلات #دستگیره  #لولا  #قطعات_مبلمان  #بادی #پت #بطری #غذایی #علایم_راهنمایی  #تجهیزات_کنترل_ترافیک  #بسته_بندی_سس  #ظرف_کچاپ #سیفون  #فلاش_تانک  #دستگاه_تصویه_آب #تصویه_آب  #اتصالات_فاضلاب #قاب  #چهارچوب_آینه #ست_حمام  #ست_روشویی #قالبسازی_کولر_هوا  #قالب_کولر_هوا  #قالب_کولر  #تخم_مرغ_شانس  #شانه_پلاستیک_تخم_مرغ  #ظرف_قرص #ظرف_دارو #کیت_آزمایشگاه  #کیت_تشخیص #دایکاست #قالب #تبریز #ساخت #صنعت #پلیمر #طراحی #آبکاری #فولاد #آهن #پلاستیک #بدنه_لباسشویی #بدنه_جاروبرقی #بدنه_کولر #بدنه #آدلین #آدلین_صنعت #ساخت #ساخت_تولید #هاترانر #قطعه #قطعه_سازی #نواوری #سرمایه_گذاری #تراکتور #تراکتورسازی #ماشین_سازی #کارخانه #ماشین_آلات #توسغه #قطعات_مخابراتی #قطعات_برقی #قطعات_صنعتی #طراحی_صنعتی #مهندسی #مهندسی_ساخت #ساخت_تولید #قالبسازی_پلاستیک_پره_صنعتی_پلیمری #قالبسازی_پلاستیک_پزشک_طبی_بیومدیکال #قالبسازی_پلاستیک_اسباب_بازی #لوازم #لوازم_خانه_و_آشپزخانه #لوازم_خانه #لوازم_آشپزخانه #لوازم_آرایش #لوازم_یدکی #لوازمآرایشی #لوازمخانگی #لوازم_خانگی #لوازم_منزل #لوازم_تحریر #لوازم_برقی #یخچال #فریزر #قالبیخچال #قالب_یخچال #قالب_فریزر #قالب_یخچال_فریزر
#قالبسازی_یخچال_فریزر #قالبسازی_کولر #قالب_کولر #قالب_کولر_گازی #قالب_اجاق #اجاق #اجاق_گاز #قالب_لباسشویی #قالبسازی_لباسشویی #لباسشویی #قالب_لوازم_خانگی #قالبسازی_لوازم_خانگی #منزل

#قالبسازی_پلاستیک_چرخ_دنده_صنعتی_پلیمری

#قالبسازی_پلاستیک_گلدان_پلاستیکی #قالبسازی_پلاستیک_دبه_سطل_ماست #قالبسازی_پلاستیک_خودکار_تبلیغاتی 

#قالبسازی_سنبه_ماتریس_خم_برش_فورج

#اسکنر_سه_بعدی_مهندسی_معکوس_قطعات

#قالبسازی_کولرآبی_کولرگازی #قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_ظرف_شامپو_نرم_کننده #قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_مایع_ظرف_شویی_شونده 

#قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_ظرف_شیمیایی_صنعتی 

#قالبسازی_پلاستیک_اسپری_مایع_شیشه_پاککن #قالبسازی_پلاستیک_سطل_زباله_خانگی #قالبسازی_پلاستیک_سطل_زباله_بزرگ 

#قالبسازی_پلاستیک_سطل_نظافتی_بهداشتی 

#قالبسازی_پلاستیک_لیوان_فنجان_پلاستیکی #قالبسازی_پلاستیک_پارچ_پلاستیکی #قالبسازی_پلاستیک_آرایشی_بهداشتی 

#قالبسازی_پروژکتور_نورافکن_ال_ای_دی #قالبسازی_پلاستیک_ظرف_ادویه_نمکدان 

#قالبسازی_پلاستیک_قاشق_چنگال_پلاستیکی #قالبسازی_پلاستیک_خاک_انداز_جارو_پمپ_دستی #قالبسازی_پلاستیک_گالن_دبه

#قالبسازی_پلاستیک_ظروف_بسته_بندی_دارو_درپوش_دارویی 

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_بسته_بندی_شکلات_شیرینی #قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_پلاستیکی

#قالبسازی_پلاستیک_سیم_سیار_محافظ_ولتاژ_برق_یخچال_تلویزیون 

#قالبسازی_پلاستیک_سوکت_برقی_کلید_پریز_ساختمانی_صنعتی 

#قالبسازی_پلاستیک_دوشاخه_پریز_برق #قالبسازی_پلاستیک_جعبه_تقسیم_جعبه_فیوز_برق 

#قالبسازی_پلاستیک_بشفاب_دیس_پلاستیکی_کیک_شیرینی

#قالبسازی_پلاستیک_شانه_تخم_مرغ_پرندگان #قالبسازی_پلاستیک_درب_ظرف_بسته_بندی_دستمال_مرطوب

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_دئودورانت_مام_ضدعرق 

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_پماد_کرم_پودر_آرایشی 

#قالبسازی_پلاستیک_رژ_لب_برق_لب_آرایشی #قالبسازی_پلاستیک_پمپ_پلاستیکی_صابون_مایع

#قالبسازی_پلاستیک_تجهیزات_آبیاری_قطره_ای 

#قالبسازی_پلاستیک_گلدان_شهری_میادین

#قالبسازی_پلاستیک_قطعات_مرغداری_تجهیزات_مرغداری #تولید_قطعات_پلاستیکی #تولید_قطعات_آلومینیومی_دایکاست 

#قالبسازی_سنبه_ماتریس_خم_برش_کشش #قالبسازی_پلاستیک_ظرف_بسته_بندی_عسل 

#قالبسازی_دایکاست_آلومینیوم #قالبسازی_هاتچمبر #قالبسازی_پلاستیک_ظروف_بسنه_بندی_لبنیات_قالب_لبنی 

#قالبسازی_پلاستیک_فواره_آبپاش_پلاستیکی #قالبسازی_پلاستیک_بدنه_حباب_لامپ_ال_ای_دی_LED

#قالبسازی_پلاستیک_ظروف_ای_ام_ال #قالبسازی_پلاستیک_نور_افکن_ال_ای_دی_روشنایی

#قالبسازی_پلاستیک_یراق_آلات_دستگیره_لولا_قطعات_مبلمان_کمد #قالبسازی_بادی_پت_بطری_غذایی_بهداشتی 

#قالبسازی_پلاستیک_علایم_قطعات_تجهیزات_کنترل_ترافیک_راهنمایی #قالبسازی_پلاستیک_ظروف_بسته_بندی_سس_کچاپ

#قالبسازی_پلاستیک_خودکار_تبلیغاتی_پلاستیکی #قالبسازی_پلاستیک_سیفون_فلاش_تانک 

#قالبسازی_پلاستیک_قطعات_دستگاه_تصویه_آب #قالبسازی_پلاستیک_اتصالات_پلاستیکی_فاضلاب

#قالبسازی_پلاستیک_قاب_چهارچوب_آینه_حمام_ست_روشویی #قالبسازی_کولر_هوا #قالبسازی_پلاستیک_تخم_مرغ_شانس_شکلاتی 

#قالبسازی_پلاستیک_شانه_پلاستیک_تخم_مرغ #قالبسازی_پلاستیک_ظرف_دارو_قرص #قالبسازی_پلاستیک_لیوان_دربدار_آیس_پک 

#قالبسازی_پلاستیک_جعبه_باکس_پلاستیکی #قالبسازی_پلاستیک_کیت_آزمایشگاه_تشخیص #ساخت_قالب_پلاستیک_گالن 

 

قالب سازی آدلین صنعت

قالبسازی آدلین صنعت  متخصص در طراحی ، ساخت و تولید انواع قالب های صنعتی با پشتوانه دانش فنی کارکنان متعهد و با تجربه خود و با بهره گیری از مدرن ترین ماشین آلات دقیق قالب سازی و دستگاه های سی ان سی CNC برای ارائه بهترین سرویس با مناسب ترین قیمت و در کمترین زمان ساخت برابر با بالاترین استاندارد های ساخت قالب در دنیا و با استفاده از مجموعه نرم افزار های مدرن طراحی صنعتی کتیا (CATIA) سالیدورکس (SOLID WORKS) پاورمیل (POWER MILL) و... جهت رسیدن به حداکثر باز دهی کیفی قالب و محصول و همچنین استفاده از مواد اولیه شرکت های تولید کننده معتبر دنیا و تخصص و تجربیات چندین ساله خود در زمینه طراحی و ساخت قالب های صنعتی اعم از انواع قالب های دایکاست آلومینیوم DIE CASTING MOLD و هات چمبر زاماکHOT CHAMBER MOLD و قالب های برش کشش و خم سنبه ماترسی وانواع قالب های تزریق پلاستیک PLASTIC INJECTION MOLD و هات رانر HOT RUNNER MOLD و ساخت قالب های بادی( BLOWING MOLD) انواع پلیمرهای  پلی اتیلن سبک LDPE و پلی اتیلن سنگین HDPE پلی پروپیلن (PP) و پلی وینیل کلراید (PVC) و  پلی‌کربنی (PC) و َپلیمر ای بی اس (ABS) در زمیته های صنایع تولید قطعات خودرو , قالب صنایع ساختمانی و قالب صنایع کشاورزی و آبیاری مدرن صنعتی وقالب صنايع بيومکانيک و قالب های قطعات مهندسی پزشکی وقالب تجهیرات مدیکال وقالب صنایع لوازم آرایشی و بهداشتی و قالب های صنایع تولید قطعات الکترونیکی و الکتریکی و برقی و قالب های تولید لوازم خانگی و وسایل آشپزخانه ، قالب صنایع بسته بندی و مواد غذایی و قالب های صنعت اسباب بازی سازی و دیگر زمینه های صنایع ، فعالیت مستمر و پویای خود را ادامه میدهد. و به شما کمک میکند ایده ها و طرح های تجاری و تولیدی خود را به بهترین وجه ممکن به واقعیت و تولید تبدیل کنید. 

شرح مراحل کار:

*- تهیه طرح اولیه قالب بر مبنای نمونه قطعه کار یا عکس ویا نقشه فنی مربوطه به وسیله نرم افزارهای پیشرفته طراحی صنعتی با اعمال نظر و ایده های شما با بهره گیری از تکنلوژی اسکنر سه بعدی قطعات (3D SCANNER ) با دقت و حساسیت فوق العاده بالا

*- محاسبه و برآورد هزینه تمام شده و مدت زمان ساخت قالب با توجه به نظر و سلیقه مشتری در مورد انتخاب نوع و مارک فولاد مصرفی

*- تهیه مدل و نمونه (پروتوتیپ) قطعه کار تولیدی قبل از ساخت قالب با یهره گیری از تکنولوژی چاپگر سه یعدی پلاستیک ( تری دی پرینتر PLASTIC 3D PRINTER)  جهت بررسی طرح قطعه کار و تآیید نهایی شما 

*- عقد قرار داد ساخت بر مبنای مدل و طرح سه بعدی و نمونه قطعه کار مورد تایید شما

*- تست قالب ، کنترل قالب و قطعه کار در حضور مشتری و تحویل قالب

*- یک سال گارانتی قالب

*- پنج سال خدمات تعمیر قالب

شعار همیشگی ما :


 بالاترین کیفیت ، حفظ حسن شهرت و  تامین منافع مشتری


لطفآ جهت مشاوره و اخذ اطلاعات در مورد سفارشات ساخت قالب مورد نظرتان مبنی بر طراحی اولیه ، نمونه سازی اولیه ، برآورد هزینه ساخت ومدت زمان ساخت، عکس از ابعاد مختلف قطعه کار یا نمونه موجود و یا نقشه فنی از قطعه تولیدی با شماره  09147673022 تماس حاصل فرمائید.

 

جهت مشاهده فیلم های مربوط به قالب های ساخت شرکت به صفحه آپارات ما به آدرس زیر مراجعه نمایید

 https://www.aparat.com/amirnami

 • small-slides0.jpg
 • small-slides1.jpg
 • small-slides2.jpg
 • small-slides3.jpg